ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Muzeum Regionalne w Jarocinie, Park 3, 63-200 Jarocin, zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 150 m2, znajdującego się na parterze nieruchomości położonej w Jarocinie przy ulicy Poznańskiej 2, działka o numerze ewidencyjnym 329, KW. 5562, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej i kulturalnej w Klubie Spichlerza Polskiego Rocka dalej zwanego SPR.

Pełna treść zaproszenia: ZAPROSZENIE_SPR

Wzór umowy: Umowa najmu klub SPR projekt