Edukacja

W Spichlerzu uczymy rockiem!

Zajęcia przeprowadzane w Spichlerzu Polskiego Rocka mają różnorodny charakter i przeznaczone są dla przedszkolaków wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów szkół podstawowych i liceów. Czas zajęć waha się, w zależności od etapu edukacyjnego, od 45 do 60 minut. Cena warsztatów wynosi 20 zł/os, lekcja muzealna kosztuje 10 zł/os.

Podczas zajęć wykorzystywane są zarówno metody aktywizujące oraz podawcze. Korzystamy
z prezentacji multimedialnych, elementów ekspozycji muzeum, zabaw interakcyjnych oraz metod pobudzających twórczość uczestników. Wszystkie zajęcia opierają się na ministerialnej podstawie programowej. Konspekty zajęć są gotowe do wglądu na życzenie nauczyciela przed odbytą wizytą oraz dołączane w dniu zajęć.
Oto oferowane przez nas formy edukacji muzealnej:


CYKL ZAJĘĆ: MUZEUM DLA NAJMŁODSZYCH

Tematyka zajęć cyklu oscyluje wokół zagadnień związanych z muzealnictwem
i muzycznym charakterem placówki, jaką jest Spichlerz Polskiego Rocka.

– przedszkole i I etap edukacyjny;
– czas trwania: max. 45 min;
– maks. 25 os.;
– grupa chcąca skorzystać z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego ustalenia daty i godziny najpóźniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami.

TEMATY ZAJĘĆ CYKLU:

 1. Dźwięki, wszędzie dźwięki!
  Dzieci dowiadują się, czym są dźwięki oraz w jaki sposób powstają. Poznają ich źródła, uczą
  się je rozpoznawać i wydobywać przy pomocy swojego ciała oraz z przedmiotów codziennego użytku. Zajęcia odbywają się w formie zabawy.
 1. Instrument? Fajna rzecz!
  Uczestnicy poznają historię powstania najpopularniejszych instrumentów oraz ich budowę i specyfikę. Uczą się je rozpoznawać, wydobywają z nich dźwięki, a także tworzą własny instrument z przygotowanych przez muzeum rzeczy codziennego użytku.
 1. Mały muzealnik
  Dzieci poznają zasady funkcjonowania muzeum. Z pomocą opiekuna m.in. wypełniają kartę zabytków, dowiadują się na czym polega praca muzealnika oraz poznają nowoczesny typ muzealnictwa na przykładzie Spichlerza Polskiego Rocka.
 2. Muzykuje całe ciało!
  Muzykuje całe ciało to rockowe warsztaty ruchowe integrujące najmłodszych. Dzieci eksperymentują ruchem, rozwijają swoją wyobraźnię muzyczną. Wyrażają siebie, swoje emocje poprzez taniec przy muzyce i do muzyki. Uczestniczą w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, wykonują różne formy ruchu.
 3. Tańce – wygibańce!
  Tańce – wygibańce to rockowe warsztaty ruchowe integrujące najmłodszych, z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych. Wykonują podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała. Wyrażają emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej, aktywnie słuchają muzyki.
 4. Teatr na rockowo
  Podczas warsztatów teatralnych dzieci wyrażają siebie, swoje emocje poprzez taniec przy muzyce i do muzyki, poprzez etiudy teatralne i improwizacje ruchowe. Podczas warsztatów zostaje wykorzystana metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz R. Labana.

CYKL ZAJĘĆ: ROCK-TEKST

Rock-Tekst to cykl zajęć dotyczący treści prezentowanych na wystawie muzeum. Lekcje łączą
w sobie podstawy programowe różnych przedmiotów.

– II, III, IV etap edukacyjny;
– czas trwania: max. 60 min;
– grupa chcąca skorzystać z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego ustalenia daty i godziny najpóźniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami.

TEMATY CYKLU ZAJĘĆ:

 1. Co znaczy Big Beat?

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia takie jak: powstanie pierwszych polskich zespołów
i tekstów rock’n’rollowych, obyczajowość  lat 60., mechanizmy działania komunistycznego państwa oraz wpływ rock’n’rolla na życie codzienne. Uczniowie ćwiczą m.in. umiejętność
analizy danych tabelarycznych, doświadczają w praktyce działanie cenzury oraz poznają
realia społeczno-polityczne świata i Polski lat 60.

 1. Kobiece ikony polskiego rocka

Motywem przewodnim lekcji jest rola kobiet i ich wkład w rozwój nie tylko muzyki, ale także obyczajowości w Polsce na przestrzeni lat 1960-1990. Uczestnicy poznają ich artystyczny
dorobek, na podstawie którego ćwiczą m.in. umiejętność analizy tekstu, improwizacji oraz poznają ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i oddechowe.

 1. Wyśpiewana dojrzałość

Zajęcia kładą nacisk na głębię tekstów pojawiających się pod koniec lat 60. Wychowankowie uczą się analizy na wielu płaszczyznach. Poznają ikony i dorobek okresu dojrzałości polskiej muzyki rockowej. Na ich podstawie zgłębiają zagadnienie syntezy sztuk oraz w formie interakcyjnej zabawy podejmują się wypróbowania w niej swoich sił.

 1. Wielkopolskie Rytmy Młodych

Podczas zajęć uczestnicy poznają pionierów kultury w Jarocinie z lat 60. i 70. oraz podejmowane przez nich inicjatywy, w tym przede wszystkim Wielkopolskie Rytmy Młodych. W trakcie lekcji uczniowie m.in. stworzą własną, inspirowaną jarocińskimi tradycjami G.Z.I.K.A. (Gazeta Zupełnie Inna Koniecznie Aktualna) oraz podejmą się improwizacji muzycznej.

 1. Uderzenie punka

Podczas zajęć uczniowie poznają muzyczny gatunek punk rock, analizują jego cechy oraz badają wpływ muzyki na emocje. Poruszane są m.in. kwestie indywidualności jednostki, tolerancji oraz potrzeb człowieka, ich sygnalizowania i zaspokajania.

 1. Jak brzmiał Festiwal w Jarocinie?

Zajęcia skupiają się na zjawisku i roli Festiwalu w Jarocinie. Uczestnicy zapoznają się z wieloma
wymiarami „Jarocina”, gatunkami muzycznymi oraz analizują różne teksty kultury pod kątem przekazywanych w nich wartości. Podejmują również działalność twórczą w plastycznej formie.


CYKL ZAJĘĆ: ART-ROCKOWE WARSZTATY

Zajęcia warsztatowe są bardzo aktywizującą i twórczą formą pracy oraz przystępnym sposobem przyswajania wiedzy. Uczestnicy biorą czynny udział w procesie tworzenia, a także poznają zagadnienia, historię i okoliczności związane z tematem zajęć.

– Przedszkole (tylko “Płyta winylowa- stara, ale jara!)
– I, II, III, IV etap edukacyjny (wszystkie tematy cyklu)
– czas trwania: max. 60 min (45 min. w przypadku przedszkola);
– grupa chcąca skorzystać z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego ustalenia daty i godziny najpóźniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami.

TEMATY CYKLU ZAJĘĆ:

 1. Płyta winylowa – stara, ale jara!
  Zajęcia polegają na wykorzystaniu form plastycznych na materiale, jakim jest płyta winylowa. Uczestnicy poznają historię powstania i znaczenia płyt winylowych oraz zapisu dźwięku.  Uczą się jak o  nie dbać i poprawnie odtwarzać, po czym przystępują do ich ozdabiania motywami inspirowanymi muzyką. Zajęcia kończą się zabawą w wernisaż. Muzeum zapewnia po jednej płycie na uczestnika oraz zestaw farb i potrzebnych narzędzi. 
 1. Przypnij się – tworzymy własną przypinkę
  Przypinki są nie tylko nieodłącznym elementem kultury rockowej, ale przede wszystkim jednym
  z uniwersalnych środków komunikacji niewerbalnej. Podczas zajęć uczestnicy poznają zarys historii komunikacji niewerbalnej od prahistorii po współczesność oraz samodzielnie wykonują dwie przypinki,
  które zabiorą ze sobą.
 2. Rockowa koszulka- zrób ją sam!
  Warsztaty tworzenia rockowych koszulek metodą szablonu. Uczestnicy na podstawie prezentacji poznają wpływ muzyki na modę oraz zasady tworzenia szablonów. Przystępują potem do tworzenia  wzorów, którymi ozdobią swoje koszulki. Muzeum zapewnia farby do tkanin oraz potrzebne narzędzia. Wymogiem jest przyniesienie własnej koszulki do ozdobienia przez każdego uczestnika.

CYKL ZAJĘĆ: GARAŻ TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Garaż Twórczego Myślenia to cykl zajęć bazujący na ćwiczeniach i zabawach rozwijających twórcze myślenie oraz integrujących grupę. Stosowane zabawy interakcyjne uwzględniają wszystkie poziomy osobowości uczestnika wraz z jego myślami i uczuciami, odwołują się
do jego wiedzy oraz oddziaływują na emocje.

– I etap edukacyjny (tylko “Vademecum festiwalowicza”);
– II, III, IV etap edukacyjny (wszystkie tematy cyklu)
– czas trwania: max. 60 min;
– grupa chcąca skorzystać z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego ustalenia daty i godziny najpóźniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami.

TEMATY CYKLU ZAJĘĆ:

 1. Jak zostać managerem?
  Żaden zespół nie osiągnąłby sukcesu bez wsparcia i umiejętności managera. Podczas zajęć uczestnicy poznają nie tylko sylwetkę pierwszego managera rockowego – Franciszka Walickiego – ale przede wszystkim cechy, jakimi powinien odznaczać się człowiek przedsiębiorczy oraz starają się je odnieść do siebie i sytuacji dnia codziennego.
 2. Vademecum festiwalowicza
  Uczestnicy zajęć zapoznają się z problemami czekającymi na każdego wybierającego się na festiwal muzyczny młodego człowieka oraz w twórczy sposób postarają się je wspólnie rozwiązać. Zajęcia pobudzają kreatywność uczniów oraz poruszają m.in. kwestie zaufania i bezpieczeństwa.
 3. Wolność? Po co nam wolność?
  Tematyka zajęć oscyluje wokół pojęcia wolności – przyrodzonej wartości każdego człowieka – oraz cenzury rozpatrywanej jako sposób kontrolowania społeczeństwa. Uczestnicy poznają mechanikę jej działania oraz spróbują się wcielić w rolę młodych muzyków lat 80. i rzucić twórcze wyzwanie cenzorowi, definiując przy tym, czym dla nich jest wolność.

CYKL ZAJĘĆ: ROCK-ZRYWKA

Rock-Zrywka to inicjatywy przeprowadzane w formie gier wykorzystujących sprawdzone mechaniki. Nasze gry mają charakter edukacyjny, integracyjny oraz międzypokoleniowy.
Oprócz przekazywanej wiedzy rozwijają takie umiejętności, jak m.in. pracę w grupach
oraz czytanie ze zrozumieniem.

– II, III, IV etap edukacyjny;
– czas trwania: 45-60 min 
– grupa chcąca skorzystać z zajęć zobowiązana jest do telefonicznego ustalenia daty i godziny najpóźniej na 5 dni przed planowanymi zajęciami.

TEMATY CYKLU ZAJĘĆ:

 1. Spichlerzowy Questing Edukacyjny
  Zajęcia mają charakter gry, która odbywa się w przestrzeni wystawy muzealnej. Uczestnicy dzieleni są na trzyosobowe grupy, z których każda otrzymawszy mapę przystępuje do rozwiązywania zadań rozwijających
  i kształtujących takie umiejętności, jak m.in.: liczenie, oglądanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem czy pracę w grupach.
 1. Rockowanie – gra karciana typu dixit
  Dixit to sprawdzony mechanizm, który opiera się na skojarzeniach graczy, przez co idealnie sprawdza się w grupach wielopokoleniowych. Do gry używamy specjalnych talii odnoszących się do naszej ekspozycji, przez co „Rockowanie” posiada również element dydaktyczny.
 2.  Jarocin? Znam! – Festiwalowa gra przestrzenna
  Gra odbywa się na ogromnej planszy, na której uczestnicy wcielają się w rolę pionków. Mechanizmy gry – roll dice oraz deck building – skutecznie angażują każdego uczestnika, który podczas wyprawy po planszy w przystępny sposób zdobywa wiedzę na temat historii Jarocińskiego  Festiwalu. Gra ma charakter międzypokoleniowy, odnajdzie się w niej każdy – zarówno dorosły i dziecko.

Poniżej znajduje się link do regulaminu zajęć oraz archiwalnego kompletnego informatora edukacyjnego Spichlerza Polskiego Rocka. Znajdują się w nim informacje, w jaki sposób rezerwować zajęcia, regulamin zajęć, wykaz tematów, ich opisy wraz z wyszczególnioną podstawą programową oraz rys działalności pozaedukacyjnej muzeum. 

Oprócz powyższej oferty posiadamy nowe aktywności edukacyjne (tj. Pan Kleks, Muzyczne Listy SPR etc.). W celu zapoznania się z pozostałymi tematami zajęć prosimy o kontakt telefoniczny.

Regulamin zajęć muzealnych w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie

Informator SPR 2017