Bilety

ZASADY ZWIEDZANIA:

1. Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest posiadanie ważnego biletu wstępu

2. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.

3. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Ekspozycje należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

5. Zabrania się wstępu do muzeum osobom nietrzeźwym, znajdujący, się pod wpływem narkotyków oraz zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób i zbiorów.

6. Z muzeum wyproszone mogą zostać osoby zakłócające porządek zwiedzania oraz naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

7. Dzieci do lat siedmiu podczas zwiedzania pozostają pod opieką osób dorosłych.

8. Zabrania się wprowadzania na teren muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa – przewodnika.

9. Na salach ekspozycyjnych obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania żywności oraz napojów.

10. W całym budynku muzeum obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

11. Podczas zwiedzania muzeum można wykonywać amatorskie fotografie, niedozwolone jest natomiast stosowanie statywów, sztucznych źródeł światła; wykonane fotografie są przeznaczone tylko do użytku prywatnego – ich dalsze kopiowani i rozpowszechniane (także w sieci) wymaga zgody dyrektora muzeum.

12. Ostatni zwiedzający mogą wejść na teren muzeum najpóźniej pół godziny przed zamknięciem
ekspozycji.

13. Grupy lub osoby indywidualne chcące skorzystać z oferty zajęć i warsztatów muzealnych, są przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

14. Nie przyjmuje się jednorazowo grup liczniejszych niż 30 osób.

15. Grupa pozostaje pod nadzorem opiekuna przez cały czas trwania zwiedzania, zajęć lub warsztatów muzealnych.

16. W trakcie zwiedzania, szczególnie w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, należy
stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.   

18. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

19. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowy zwiedzających.

20. Wizerunek zwiedzających  może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Muzeum w celach informacyjnych, promocji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

21. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google dysk itp. Wizerunek zwiedzającego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla zwiedzającego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych