Uczniowie z Murowanej Gośliny zaskoczeni Spichlerzem… – fotorelacja :)