Harmonijka, koszulka i autograf Michała Kielaka z Kasy Chorych.