Oświadczenie.

„Muzeum Regionalne w Jarocinie, nie wydało zgody na umieszczenie żadnych materiałów wyborczych na budynku spichlerza.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Muzeum wezwało KW PiS do ich usunięcia.

Wyjaśniamy, iż w świetle obowiązujących przepisów nie możemy sami usunąć tych materiałów”.