Fotorelacja ze spotkania dr. Bogusławem Traczem, autorem publikacji „HIPPIESI, KUDŁACZE, CHWASTY. HIPISI W POLSCE W LATACH 1967-1975.”

1 2 3 4