Spichlerz Polskiego Rocka w programie “Przestrzeń Pamięci”.