Artykuł o pieczęciach z naszych zbiorów.

O festiwalowych pieczęciach ze zbiorów SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA / Muzeum Regionalne w Jarocinie przeczytać można w najnowszym numerze publikacji „Sfragistyka w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych”, wydanym przez IPN w Poznaniu. Autorem tekstu jest Tomasz Cieślak. Artykuł poświęcony został pieczęciom wykorzystywanym przy organizacji festiwali w Jarocinie w latach 80. XX w. Zbiór liczy 59 stempli.