Jarocińskie Warsztaty Wokalne. Polecamy!

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz młodzież z powiatu jarocińskiego w wieku od 12 do 19 lat do uczestnictwa w Jarocińskich Warsztatach Wokalnych. Na chętnych czekają m.in. trening z dykcji i recytacji, zajęcia z ruchu scenicznego z elementami choreografii podstaw tańca ludowego, praca z pianistą-akompaniatorem czy indywidualne i zespołowe zajęcia wokalne.
Warsztaty odbywać się będą w grupach dzielonych, w Pałacu Radolińskich oraz w Spichlerzu Polskiego Rocka. Dnia 2 lipca br. odbędzie się uroczysty Koncert Finałowy „Pojedynek muzyki klasycznej i ludowej”, podczas którego uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności w repertuarze wokalnym autorstwa m.in. Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego, Oskara Kolberga oraz Fryderyka Chopina.
Aby wziąć udział w warsztatach należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w Sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie lub wysłać go w formie skanu na adres mailowy warsztaty@psmjarocin.pl do dnia 20 czerwca 2022 r. Limit uczestników warsztatów wynosi 20 osób. Formularz do pobrania ze strony: https://psmjarocin.pl/formularz-zg-oszeniowy.html
Projekt organizowany jest przez Muzeum Regionalne oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Jarocinie w ramach Przedsięwzięcia: „Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji” w ramach Projektu: „Jarocin – Miastem Jutra” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i realizowanego w ramach programu „Rozwój lokalny”.