Wakacje w SPR 2021 – dzień 5 (fotorelacja).

Drugi tydzień eko-wakacji w Spichlerzu
20-23 VII “Las: kora, mech, krzak, kwiaty”
Kolejny tydzień rozpoczął się od podróży po naszej ekspozycji. Dzieci poznały historię artystki Kory Jackowskiej (Sipowicz) z Maanamu, zespołów: Mech, Krzak i jarocińskich Kwiatów.
Potem odbyła się wycieczka pt. “Las w oczach małego ekologa”.
Dzieci były zachęcane do dbania o czystość środowiska przyrodniczego. Utrwaliliśmy zachowania segregacji śmieci i wdrażaliśmy do przestrzegania zasad właściwego zachowania w lesie.
Z przyniesionych darów leśnych: kory, suchych gałęzi i liści stworzyliśmy leśne makatki.
Podczas wycieczki powstał leśny irokez.
Kontakt z naturą sprawił, że dzieci wymyśliły nazwę “Leśna brygada SPR (Spichlerza Polskiego Rocka)”.
Ach! Ile tego lasu w opisie 😉
Cudnie pracować z taką ekipą! ❤️