Uczniowie z Murowanej Gośliny zaskoczeni Spichlerzem… – fotorelacja :)

Kolejni młodzi ludzie odkrywali dzisiaj tajemnice SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA / Muzeum Regionalne w Jarocinie. Tym razem byli to uczniowie z klasy 5 i 7 z Murowanej Gośliny. Zaskoczeniem było zaadaptowanie budynku, którego nazwa (pierwszy wyraz) kojarzyła się im z zajęciami związanymi z pierwotnym przeznaczeniem miejsca, do którego przybyli. Jak się okazało, zamiast worków z ziarnem, zastali nowoczesną i multimedialną ekspozycję muzealną.
#spichlerzuczyrockiem