167 zgłoszeń wpłynęło do tegorocznej edycji Jarocińskich Rytmów Młodych.