Spichlerz Polskiego Rocka nominowany do ogólnopolskiego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.

24 września 2021 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się gala zamykająca wielkopolski etap XVIII edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas gali nastąpiło ogłoszenie wyników etapu regionalnego i wręczenie dyplomów nominowanym do konkursu ogólnopolskiego.
Spichlerz Polskiego Rocka został wybrany przez kapitułę jako jeden z trzech najlepszych produktów turystycznych Wielkopolski i weźmie udział w ogólnopolskim etapie konkursu.
Organizatorem regionalnego etapu była Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Zwycięzcy zostaną włączeni w działania promocyjne realizowane przez WOT.