Historia budynku Spichlerza Polskiego Rocka.

Historia budynku spichlerza w Jarocinie przybliżona przez Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków:

🔹 Dawny spichlerz zbożowy znajduje się w zabytkowej strefie centrum miasta Jarocin. Wzniesiony w 1 poł. XIX wieku z funduszy Radolińskich herbu Leszczyc, wchodził w skład przypałacowego zespołu gospodarczego. Współcześnie budynek ten od parku przypałacowego oddziela ulica Poznańska, przecinająca wtórnie pierwotne założenie. Spichlerz wzniesiono na planie prostokąta, ze ścianami zewnętrznymi murowanymi z cegły ceramicznej w wątku krzyżowym, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowanymi. 🧱🏗 Narożne, nieotynkowane szkarpy wymurowano z kamieni polnych łamanych. Bryła budynku jest zwarta, niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna z wysokim poddaszem magazynowym. Elewacje artykułują niewielkie otwory okienne o kształcie leżących prostokątów, z wyjątkiem większych otworów przyziemia elewacji południowej. Otwory okienne ujęto prostokątnymi opaskami wokół nadproży, z ceglanymi parapetami. Profile gzymsów, fryzów, płyciny dekoracyjne wyrobiono w tynku. Elewacje bokiem obiega niski cokół tynkowany, podobnie jak pozostałe płaszczyzny, z wyjątkiem kamiennych szkarp. Więźba drewniana, o konstrukcji płatwiowo-stolcowej, nakryta jest dwuspadowym dachem o pokryciu z dachówki karpiówki ułożonej w tzw. koronkę.
🔹 Spichlerz w Jarocinie ze skromną, rytmiczną artykulacją elewacji oraz zachowaną w dużym stopniu drewnianą konstrukcją stropów i więźby dachowej posiada wartość historyczną i artystyczną dla miasta. W 2011 roku, na wniosek ówczesnego właściciela – Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” – obiekt został wpisany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego. Po przeprowadzeniu przy budynku kompleksowych prac konserwatorskich i robót budowlanych, od lipca 2014 roku, w dawnym spichlerzu otwarto drugą filię Muzeum Regionalne w Jarocinie
– SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA. Udostępniona jest w nim stała ekspozycja muzealna poświęcona historii polskiej muzyki rockowej i ponad 40-letniej historii jarocińskich festiwali. 🎶🎸 Organizowane są również wystawy czasowe. Oprócz działalności muzealnej w spichlerzu odbywają się koncerty zespołów rockowych. Jest on również miejscem realizacji różnorodnych projektów kulturalnych, a parter budynku został zaadaptowany na klubokawiarnię.
🔹 Spichlerz Polskiego Rocka powstał przy pomocy środków unijnych, ministerialnych i gminnych. Aktualnie Muzeum Regionalne w Jarocinie podjęło następny krok w celu wykorzystania kolejnego jarocińskiego zabytkowego obiektu i przeniosło swoją siedzibę do świeżo wyremontowanego Pałacu Radolińskich.