Trzecia odsłona wystawy czasowej “W czterech odsłonach. Street Art z kolekcji Muzeum Regionalnego w Jarocinie” dostępna w strefie Art Rock od dziś (23.02.2021 r.) do 11 kwietnia 2021 r.

Symetria:

Kolejna odsłona kolekcji zatytułowana Symetria poświęcona jest twórczości dwóch artystów: Egona Fietke i Czarnobyla. Temat, który odnosi się do formalnej cechy kompozycji prezentowanych obrazów stanowi jednocześnie osnowę dla przedstawienia dwóch odmiennych rodzajów wrażliwości i wizualności. Obrazy Egona Fietke to dekoracyjne, unieruchomione w symetrycznej konwencji, zarazem wewnętrznie pulsujące i mieniące się abstrakcyjnymi i przedstawiającymi wzorami kompozycje. Przypominają swymi dywanowymi układami kolorowe makatki. Jedyna w tym zestawie monumentalna praca Czarnobyla, chociaż również oparta na osiowej strukturze, posiada zgoła odmienną wymowę. Splątane dynamicznie i uciekające w głąb linie, w centrum układają się w aluzyjne, budzące grozę kształty. Monochromatyzm oraz perspektywiczna głębia stoi w opozycji do optycznej iluzji płaszczyzny kompozycji Fietke. Zestawienie odmiennych w charakterze i wyrazie obrazów, zwraca uwagę na potencjał tkwiący w prostej zasadzie kompozycyjnej, która pozwala na wyrażenie zupełnie odmiennych wizji artystycznych.