Pierwsi goście SPR 2021 roku :)

Wszystkie drogi prowadzą do Spichlerza. 😁
Dziś z wielką radością przywitaliśmy naszych pierwszych gości po długim czasie zamknięcia.
Trudno opisać naszą tęsknotę za gwarem w Spichlerzu, który przed pandemią był nieodłącznym elementem naszej pracy. Dlatego zwiedzający z daleka, którzy zdecydowali się nas odwiedzić, byli
plastrem miodu na nasze stęsknione serducha.
Jesteście zmęczeni brakiem dostępu do dóbr kultury? W końcu nastał ten cudowny czas, kiedy jesteśmy znowu dla Was. Nie zapominajcie o nas. Czekamy na Wasze odwiedziny! ❤️
Gościom dziękujemy za przybycie i radość, jaką nam sprawiliście. 😁
#wszystkiedrogiprowadządoSpichlerza