Nowa wystawa Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Cykl spotkań towarzyszących powstawaniu ekspozycji w pałacu Radolińskich. Zapraszamy!

Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych nowej wystawie stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie, która w 2021 roku zostanie otwarta w pałacu Radolińskich. Założeniem wystawy jest prezentacja dziejów Ziemi Jarocińskiej w nowoczesny, atrakcyjny i angażujący widza sposób w oparciu o zbiory i multimedia. W trakcie spotkań zespół muzeum prezentować będzie wybrane fragmenty powstającej ekspozycji. Celem cyklu jest przybliżenie założeń wystawy oraz dyskusja na temat proponowanych przez kuratorów tematów i rozwiązań ekspozycyjnych.

Cykl adresowany jest w szczególności do osób zainteresowanych historią i kulturą regionalną, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, animatorów kulturalnych, osób zrzeszonych w stowarzyszeniach miejskich, a także wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w dyskusji nad kształtem wystawy stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie, która nie tylko ma opowiadać o przeszłości, ale także stanowić w przyszłości istotną przestrzeń kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców gminy Jarocin oraz atrakcję turystyczną i kulturalną dla osób spoza Jarocina.

Ze względu na pandemię cykl rozpoczną spotkania online, które mamy nadzieję, niebawem uda się zastąpić spotkaniami na żywo. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt pod adresem muzeum@muzeumjarocin.pl

Harmonogram spotkań:

Spotkania odbywać się będą od stycznia do czerwca 2021, co dwa tygodnie. Najbliższe poświęcone zostaną następującym zagadnieniom:

Środa, 20 stycznia 2021, g. 17.00

dr Marcin Szeląg, Nowa wystawa Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Wystawa stała w pałacu Radolińskich zaprojektowana została przez pracownię New Amsterdam z Krakowa. Podstawą opracowania była koncepcja, która wygrała konkurs zorganizowany w 2016 roku. Celem spotkania jest przedstawienie założeń obecnie realizowanego projektu wystawy stałej w pałacu Radolińskich pod kątem późniejszych zmian aranżacji jakie zostały wprowadzone do koncepcji z roku 2016 roku. W trakcie spotkania omówiony będzie także stan zaawansowania prac remontowych w pałacu Radolińskich, przystosowujących budynek do potrzeb muzeum.

Środa, 3 lutego 2021, g. 17.00

Renata Królak, Dziedzictwo kultury ludowej jako wprowadzenie do wystawy stałej w pałacu Radolińskich

Uczestnicy spotkania poznają założenia oraz szczegółowy układ części ekspozycji poświęconej lokalnej kulturze ludowej. Opowiemy, które przejawy kultury ludowej chcielibyśmy pokazać zwiedzającym, jakimi eksponatami dysponujemy i jakich cały czas usilnie poszukujemy. Podzielimy się uwagami i wątpliwościami oraz pokażemy, które zagadnienia sprawiają nam szczególną trudność podczas pracy nad tą częścią wystawy.

Środa, 17 lutego 2021, g. 17.00

Sebastian Pluta, Rozwój przestrzenny Jarocina

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane ze zamianami granic miasta na przestrzeni dziejów w związku z częścią ekspozycji zatytułowaną „Od średniowiecznego civitas po miasto XXI wieku”.

Środa, 3 marca 2021, g. 17.00

Ilona C. Kaczmarek, Radolińscy i ich jarocińskie siedziby

Na spotkaniu omówiona zostanie część ekspozycji, gdzie zaprezentowane będą dzieje rodziny Radolińskich. W tej części wystawy pokazane będą także wątki poświęcone jarocińskiemu pałacowi oraz wcześniejszym, niezrealizowanym projektom rodzinnej rezydencji Radolińskich.