Pocztówki z Jarocina dostępne w Spichlerzu.

Pocztówki z Jarocina (reprinty dawnych pocztówek) – cena 1 zł/szt.