Wizytówka Jacka Chudzika.

Kolejnym eksponatem z naszych zbiorów jest wizytówka Jacka Chudzika – dziennikarza, plastyka, fotografa, muzyka i animatora kultury; pomysłodawcy oraz współtwórcy Wielkopolskich Rytmów Młodych.
Jacek Chudzik urodził się w Bydgoszczy. W 1965 r. los przywiódł go do Jarocina. W 1970 r. wraz z przyjaciółmi z klubu Olimp i muzykami zespołu Kwiaty, stworzył w Jarocinie festiwal muzyczny pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych (WRM). Dla wielu był ojcem Rytmów, ale też liderem środowiska, które położyło fundament pod kolejne edycje jarocińskiego festiwalu.