Radioodbiornik VEF 242.

Prezentowany dziś eksponat to przenośny radioodbiornik VEF-242. Radia tego typu produkowano na Łotwie, w latach 80. XX w.