Budowa amfiteatru ruszy w lipcu.

W miejscu zburzonego amfiteatru powstanie nowy, ale zbudowany w zupełnie innym stylu. Nie będzie dominował nad otoczeniem, ale wkomponuje się w przestrzeń zabytkowego parku. Nie będzie stałej sceny, która w nieistniejącym już obiekcie ulegała ciągłym aktom wandalizmu. Na potrzeby organizowanych wydarzeń w ciągu kilku godzin będą montowane podesty i zadaszenie. Koncepcja zielonego amfiteatru realizuje założenie „maksimum zieleni – minimum betonu”. Teren amfiteatru będzie wyposażony w system nawadniania, aby nawet w upalne lato utrzymywać w dobrym stanie nawierzchnie trawiaste. Obiekt zostanie oświetlony i objęty systemem monitoringu i nieodpłatnym dostępem do internetu.

Widownia amfiteatru i miejsce spotkań w miejscu dawnej sceny – to jedynie część całego projektu. Od ulicy Parkowej do Zamkowej, równolegle do alei grabowej, zostanie wybudowana droga pieszo-rowerowa z oświetleniem. Ta droga pozwoli na bezpieczną komunikację pieszą i rowerową od ulicy Poznańskiej (na wysokości kościoła św. Marcina docelowo powstanie przejście dla pieszych) z Os. 1000-lecia.

W ramach zadania zostaną poddane konserwacji i zabezpieczeniu także ruiny 500-letniego kościoła św. Ducha. Będzie to wymagało wykonania wielu bardzo żmudnych prac polegających na hydroizolacji fundamentów, oczyszczaniu i zabezpieczeniu cegieł, przebudowie korony murów. Wokół murów powstaną ścieżki łączące się z układem komunikacyjnym amfiteatru i parku, a także z ulicami Zamkową i Parkową.

Wykonawcą inwestycji jest firma Park-M Poland ze Starego Sącza. Roboty budowlane polegające na rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie mają ruszyć w lipcu. Rozpoczną się od renowacji ruin kościoła św. Marcina oraz budowy amfiteatru wraz z nawierzchnią i zagospodarowaniem terenu (w tym murki i schody, drogi i utwardzenia, instalacje elektryczne, roboty ziemne, przyłącza instalacyjne). Zadania te są zgodne z  harmonogramem załączonym do umowy, zatwierdzonym zarówno przez wykonawcę, jak i inwestora. Obecnie przeprowadzane są prace geodezyjne. Planowany termin zakończenia -30 kwietnia 2021 – przedmiotowej inwestycji nie jest zagrożony. 

źródło: http://jarocin.pl/pl/news/Budowa-amfiteatru-ruszy-w-lipcu-5344.html