Przypinki Towarzystwa Zwalczania Narkomanii.

Dziś prezentujemy przypinki, powstałego w 1983 r. Towarzystwa Zwalczania Narkomanii, którego celem było przeciwdziałanie uzależnieniu i skutkom uzależnienia od narkotyków, alkoholu, palenia tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Od 1998 r. TZN działa pod nazwą Polskie Towarzystwo Zwalczania Narkomanii.