Fragment kładki kolejowej z Jarocina.

Dworzec kolejowy w Jarocinie był miejscem pierwszych spotkań osób przyjeżdżających na festiwal. To właśnie kolej była najczęściej wybieraną opcją podróży do Jarocina w latach 80., zarówno przez słuchaczy, jak i niektóre kapele. Ci, którzy chcieli się najszybciej dostać w rejony festiwalowe, wybierali drogę wiodącą przez kładkę rozwieszoną ponad torami. W czasach, kiedy nie było jeszcze telefonów i Facebooka, kładka stanowiła medium informacyjne, na którym festiwalowicze zostawiali swoje adresy i podpisy. Autentyczny, choć odmalowany już fragment kładki, znajduje się w przestrzeni naszej ekspozycji