RocKolekcje – wieczory muzyczne w Spichlerzu – od 21 marca 2020 r. raz w miesiącu.