Uczestnicy półkolonii na warsztatach w Spichlerzu ;)