JF 2019 – ważna informacja dla dzieci i młodzieży

Samodzielnie na teren festiwalowy mogą wchodzić osoby, które ukończyły 16 lat. Młodsi podczas imprezy muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do lat 12 (urodzone po 31 grudnia 2006 roku) wchodzą bezpłatnie.