JF 2019 – punkty opaskowania i kasy biletowe (godziny pracy)