Pamięci Roberta Brylewskiego. SERKI WALTERA koncertują! – fotorelacja

1

1a

3

5

7