JRM 2019 – trzeci i ostatni koncert eliminacyjny (fotorelacja)

PARA:

HOLLOW STONE:
1

5
GRANA ŚMIETANA: