Pamięci Roberta Brylewskiego. SERKI WALTERA koncertują! – fotorelacja