Żywiołak – fotorelacja z koncertu

1

5

9

14

18FOT. Castello Mirosław Ołtarzewski

FOT. Maciej Biegański