Dodatkowy MOTYW: BRYLEWSKI, pamięci Robertowi Brylewskiemu podczas Jarocin Festiwal 2018.