Przypominamy! Został tydzień na zakup karnetu JF2018 dla mieszkańca gminy Jarocin.

79 złotych – zaledwie tyle płacą mieszkańcy gminy Jarocin za trzydniowy karnet na Jarocin Festiwal. Promocyjna sprzedaż zakończy się 16 marca.
29177239_1769477866447772_2636415346222825472_n

Promocyjne wejściówki upoważniające do wstępu na każdy koncert na trzech biletowanych scenach festiwalu będzie można nabyć w dwóch lokalizacjach: JOK Jarocin i Spichlerzu Polskiego RockaJOK Jarocin jest czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 19:00, Spichlerz od wtorku do piątku od 10:00 do 18:00 a w sobotę i niedzielę od 14:00 do 18:00Przy zakupie należy okazać się dowodem osobistym bądź innym dokumentem z numerem PESEL. Karnety są imienne i numerowane, co uniemożliwia odsprzedanie ich osobom trzecim.

Karnet może być zakupiony na podstawie upoważnienia, na którym widnieje nr PESEL osoby kupującej i nr PESEL osoby, dla której karnet jest kupowany. Nie obowiązuje żaden wzór, druk upoważnienia. Aby zamienić karnet na opaskę umożliwiającą wstęp na teren festiwalu w dniach trwania festiwalu należy stawić się w punkcie opaskowania dedykowanym mieszkańcom gminy Jarocin, tj. przy Spichlerzu Polskiego Rocka, z dowodem tożsamości, na podstawie którego będzie można zweryfikować prawdziwość danych widniejących na karnecie.