Zgłoś się do konkursu ze swoim zespołem!

Gracie? Chcecie się pokazać większej publiczności?
To jest coś dla WAS!
II Przegląd Zespołów Młodzieżowych ALE MUZA FEST!
Zgłoszenia do 10 września pod adresem mailowym: alemuzafest@gmail.com