Czesław Niemen “wprowadził” się do jarocińskiego ratusza

12 czerwca to imieniny Czesława. Pan Czesław wprowadził się dziś do jarocińskiego ratusza.

„W świetle Niemena” to bardziej wariacja artystyczna naznaczona podziałem ratuszowych okien, niż klasyczna wystawa fotograficzna dokumentująca osobowości Czesława Niemena. Twarze artysty zostały opracowane przez Filipa Fajfera na podstawie fotografii Marka Karewicza, pochodzących ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie/Spichlerza Polskiego Rocka. Spośród wielu zdjęć wybrano pięć najbardziej charakterystycznych, które oddają poszczególne okresy twórczości i pokazują barwne oblicza Czesława Niemena.

Zdjęcia zminimalizowano do prostych form graficznych, mających charakterem przypominać odbitki z szablonów, gdzie za pośrednictwem monochromatycznych barw odczytujemy zarys poszczególnych kształtów, podobny do tych, jakie widzimy chociażby na okładce Niemen – Czerwony album z 1971 roku.