O Spichlerzu Polskiego Rocka w kwartalniku „Piosenka”

Powstające Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu jest wydawcą rocznika kulturalnego „Piosenka”. Spichlerz Polskiego Rocka zaprezentowano w części V „Ludzie i miejsca”. Rozdział V został wyróżniony grafiką poświęconą Jarocinowi.
Dziękujemy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za promocję naszej instytucji i przesympatyczną współpracę.

Zdjęcia:
– okładka rocznika kulturalnego „Piosenka”, na której zaprezentowano fragment listu Edwarda Stachury do kompozytora Jerzego Satanowskiego z rękopisem wiersza „Życie to nie teatr”, przekazany w darze Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu;
– rozdział V został wyróżniony grafiką poświęconą Jarocinowi,
– Spichlerz Polskiego Rocka na łamach rocznika kulturalnego „Piosenka”.

IMG_1545IMG_1548IMG_1549